1 Slovenská rada rodičovských združení
Ste 110920. návštevník Aktualizované 16.04.2015 21.25/TD> © 2009 Koval Vasil
logo SRRZ Slovenská rada rodičrovských združení EPA
grafika grafika grafika
Dokumenty
Vitajte na oficiálnych stránkach SRRZ (Slovensej rady rodičovských združení). Pripomienky a návrhy na web stránku adresujte na e-mail kovalvasil(zavinač)szm.sk, ostatné pripomienky a návrhy na e-mail julia.torokova(zavináč)gmail.com.

OZNAMY:POZOR zmena žiadosti pre IČO SRRZ - RZ - organizačnej zložky SRRZ!!!!!!!!!!.
 • Oznám rodičovským združeniam..
 • Žiadosť o pridelenie IČO pre organizačnú zložku..
 • Žiadosť o zmenu/ výpis údajov o organizačnej zložke..


 • Deklarácia Odborového zväzu pracovníkov školstva

  Európska asociácia rodičov.
 • Európska asociácia rodičov a jej úloha.
 • Manifest 2000.
 • Manifest 2015.

  Návrh Programového vyhlásenia vlády: Vážení rodičia prekladáme Vám návrh Programového vyhlásenia vlády, prosíme prečítajte si ho a pošlite SRRZ Vaše pripomienky. Prosíme o prehodnotenie časti "Školská politika". S pozdravom Ing. Júlia Lindtnerová, predsedníčka SRRZ a VV SRRZ.
 • Programové vyhlásenie vlady.

  Protest 19. 04. 2016.
 • Memento OZ.

  Vyhlásenie signatárov pre šklostvo.
 • Vyhlásenie signatárov pre školstvo.

  Vážení rodičia, SRRZ ako signatár Deklarácie Vás prosí, kto môže, aby bol účastní na proteste dňa 19.04. 2016 z dôvodu podpory školstva a pedagógov. VV SRRZ.
 • LIST PROTEST.

 • Dotácie a povinnosť podania daňového priznania občianskym združením - vyjadrenie MF

 • Nové stanovy SRRZ!!!!!!!!

 • dodatok k stanovám SRRZ 9, ktorý bol prerokovaný na23. celoslovenskom sneme SRRZ 12.12. 2015!!!!!!!!
 • Nový školský rok 2015/2016

 • Organizácia školského roka 2015/2016

 • POZOR rodicovské združenia !!!!!!!!!!

 • Výzva pre rodicovské združenia ohladom indentifikátora !!!!!!!!!!

  Práva a povinnosti členov SRRZ - RZ pri škole alebo pri školskom zariadení pre školský rok 2015/2016!!!!!!!!!!.
  Štatistický úrad SR vo vzťahu k SRRZ a k SRRZ - RZ pri škole alebo pri školskom zariadení - vzor tabuliek na vypísanie žiadosti pre SRRZ zo strany SRRZ - RZ a zaslať e-mailom na julia.torokov@gmail.com.
 • Výzva pre SRRZ-SR pri škole alebo pri školskom zariadení..
  Registračný list SRRZ - RZ v školskom rok 2015/2016:
 • Vzor registračného listu..
 • Usmernenie pre registračný list SRRZ-RZ..

 • Oznámenie o prestahovaní kancelárie SRRZ !!!!!!!!!!

 • List - platenie clenských príspevkov v školskom roku 2015/2016
 • Predpis členského príspevku v školskom roku 2015/2016
  Postup pri platení clenských príspevkov do SRRZ v školskom roku 2015/2016:!!!!!.
 • Císlo úctu na ktoré sa platia clenské poplatky: 0491212920/0900
 • IBAN: SK3409000000000491212920
 • BIC: GIBASKBX
 • ako variabilný symbol uvediete Vaše registracné císlo pod ktorým ste evidovaní v SRRZ
 • ako konštantný symbol uvediete 0308
 • výšku clenského príspevku si vypocítate tak, že sumu 0,50€ vynasobite poctom žiakov vo Vašej škole, alebo školskom zariadení.ZUŠky platia 0,90€ na žiaka

  UPOZORNENIE:!!!!!.
 • Upozornenie pre rodičovské združenia.

 • Striedavá návšteva dvoch škôl  POZOR SRRZ - RZ pri škole a školskom zariadení !!!!!!!!!!.
 • Zrušenie registrácie platitela dane

  UPOZORNENIE:!!!!! Na mimoriadnom sneme SRRZ v mesiaci jún 2013 v Poprade za členov VV SRRZ boli zvolení títo kandidáti: - Ing. Júlia Lindtnerová, Koval Vasil, Ing. Imrich Harcár, Sušinková Helena, Gagová Libuša, Ing. Sabol Miroslav, Oršuliaková Mariana, Kokyová Olga, FÖldyová Miroslava.

 • Predsedníctvo SRRZ od 01. 09. 2013 tvoria:
 • Bc. Ing. Júlia Lindtnerová- prezident SRRZ
 • Vasil Koval - 1. viceprezident
 • Miroslava FÖldyová - 2. viceprezident
 • Helena Sušinková - 3. viceprezident

 • Správa audítora 2008
 • Oznamujeme všetkým členom SRRZ a spolupracujúcim organizáciám zmenu adresy kancelárie SRRZ od 30. 09. 2014, kde prosíme zasielať poštu:

  Slovenská rada rodičovských združení
  Široká 2
  058 01 Poprad - Velká
  e-mail:
  julia.torokova@gmail.com

  mobil: 0949 624 062
 • Členovia
  Rodičovské noviny Adresy členov Výkonného výboru
  Korešpondencia SRRZ Foto a video
  Kontakt Download
  Grafika Grafika