1 Slovenská rada rodičovských združení
Ste 165064. návštevník Aktualizované 29.09.2017 18.40/TD> © 2009 Koval Vasil
logo SRRZ Slovenská rada rodičrovských združení EPA
grafika grafika grafika
Dokumenty
Vitajte na oficiálnych stránkach SRRZ (Slovensej rady rodičovských združení). Pripomienky a návrhy na web stránku adresujte na e-mail kovalvasil(zavinač)gmail.com, ostatné pripomienky a návrhy na e-mail srrzpp(zavináč)gmail.com.

 • E-schranka pre rodičovské združenia


 • Výsledky volieb do organov SRRZ 2017


 • Pozvánka na 26 Celoslovenský snem SRRZ 2017


 • Pozvánka na XI. európsky stupeň EDRaŠ 2017
 • Výstava výtvarných prác žiakov


 • Pozvánka na XXVI. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie DIEŤA V OHROZENÍ


 • Články rodičov SRRZ - 2017


 • Vzor registračného lístu


 • Hlásenie o počte žiakov na škole


 • Metodický pokyn pre školský rok 2017/2018


 • Výhody a prínos členstva v SRRZ


 • Stanovisko MF SR pre zápis IČO SRRZ - RZ pri škole alebo pri školskom


 • Plán činnosti na školský rok 2016/2017


 • Projekt „Digitalizácia vo väzbe na hlasné čítanie“


  Dokumenty na školský rok 2017/2018.
 • Pokyny na úhradu členského príspevku v šk. roku 2017/18
 • Uznesenie o platení členského príspevku na rok 2017/2018.
 • Predpis členského na školský rok 2017/18.

  POZOR zmena žiadosti pre IČO SRRZ - RZ - organizačnej zložky SRRZ!!!!!!!!!!.
 • Oznám rodičovským združeniam..
 • Žiadosť o pridelenie IČO pre organizačnú zložku..
 • Žiadosť o zmenu/ výpis údajov o organizačnej zložke..


 • Deklarácia Odborového zväzu pracovníkov školstva

  Európska asociácia rodičov.
 • Európska asociácia rodičov a jej úloha.
 • Manifest 2000.
 • Manifest 2015.

  Návrh Programového vyhlásenia vlády: Vážení rodičia prekladáme Vám návrh Programového vyhlásenia vlády, prosíme prečítajte si ho a pošlite SRRZ Vaše pripomienky. Prosíme o prehodnotenie časti "Školská politika". S pozdravom Ing. Júlia Lindtnerová, predsedníčka SRRZ a VV SRRZ.
 • Programové vyhlásenie vlady.

  Vyhlásenie signatárov pre šklostvo.
 • Vyhlásenie signatárov pre školstvo.

 • Dotácie a povinnosť podania daňového priznania občianskym združením - vyjadrenie MF

 • Nové stanovy SRRZ!!!!!!!!

 • dodatok č. 1 k stanovám SRRZ 9, ktorý bol prerokovaný na23. celoslovenskom sneme SRRZ 12.12. 2015!!!!!!!!

  Na 24. celoslovenskom sneme v Poprade dňa 10.12. 2016 bol schválený dodatok č. 2 k stanovám SRRZ. Tento dodatok č. 2 bol potvrdený MV SR dňa 03.02. 2017. Tento dodatok sa týka cieľa a činnosti SRRZ a práv a povinnosti členov SRRZ na riešenie žiadosti a podnetov od zákonných zástupcov - rodičov v písomnej forme. Ing. Júlia Lindtnerová, predsedníčka SRRZ

 • dodatokč. 2 k stanovám SRRZ 9, ktorý bol prerokovaný na24. celoslovenskom sneme SRRZ 10.12. 2016!!!!!!!!

 • POZOR rodicovské združenia !!!!!!!!!!

 • Výzva pre rodicovské združenia ohladom indentifikátora !!!!!!!!!!

  Práva a povinnosti členov SRRZ - RZ pri škole alebo pri školskom zariadení pre školský rok 2015/2016!!!!!!!!!!.
  Štatistický úrad SR vo vzťahu k SRRZ a k SRRZ - RZ pri škole alebo pri školskom zariadení - vzor tabuliek na vypísanie žiadosti pre SRRZ zo strany SRRZ - RZ a zaslať e-mailom na julia.torokov@gmail.com.
 • Výzva pre SRRZ-SR pri škole alebo pri školskom zariadení..
  Registračný list SRRZ - RZ v školskom rok 2015/2016:
 • Vzor registračného listu..
 • Usmernenie pre registračný list SRRZ-RZ..

 • Oznámenie o prestahovaní kancelárie SRRZ !!!!!!!!!!


  UPOZORNENIE:!!!!!.
 • Upozornenie pre rodičovské združenia.

 • Striedavá návšteva dvoch škôl  POZOR SRRZ - RZ pri škole a školskom zariadení !!!!!!!!!!.
 • Zrušenie registrácie platitela dane

  UPOZORNENIE:!!!!! Na mimoriadnom sneme SRRZ v mesiaci jún 2013 v Poprade za členov VV SRRZ boli zvolení títo kandidáti: - Ing. Júlia Lindtnerová, Koval Vasil, Ing. Imrich Harcár, Sušinková Helena, Gagová Libuša, Ing. Sabol Miroslav, Oršuliaková Mariana, Kokyová Olga, FÖldyová Miroslava.

 • Predsedníctvo SRRZ od 01. 09. 2013 tvoria:
 • Bc. Ing. Júlia Lindtnerová- prezident SRRZ
 • Vasil Koval - 1. viceprezident
 • Miroslava FÖldyová - 2. viceprezident
 • Helena Sušinková - 3. viceprezident

 • Správa audítora 2008
 • Oznamujeme všetkým členom SRRZ a spolupracujúcim organizáciám zmenu adresy kancelárie SRRZ od 30. 09. 2014, kde prosíme zasielať poštu:

  Slovenská rada rodičovských združení
  Široká 2
  058 01 Poprad - Velká
  e-mail:
  julia.torokova@gmail.com

  mobil: 0949 624 062
 • Členovia
  Rodičovské noviny Adresy členov Výkonného výboru
  Korešpondencia SRRZ Foto a video
  Kontakt Download
  Grafika Grafika