1 Slovenská rada rodičovských združení
Ste 199891. návštevník Aktualizované 14.11.2018 15.54/TD> © 2009 Koval Vasil
logo SRRZ Slovenská rada rodičrovských združení EPA
grafika grafika grafika
Dokumenty
Vitajte na oficiálnych stránkach SRRZ (Slovensej rady rodičovských združení). Pripomienky a návrhy na web stránku adresujte na e-mail kovalvasil(zavinač)gmail.com, ostatné pripomienky a návrhy na e-mail srrzpp(zavináč)gmail.com.


 • Pozvánka na 27. celoslovenský snem SRRZ 1. 12. 2018 v Nitre


 • Pozor EDRaŠ 2018/2019 Projekt hlasné čítanie s porozumením "Pes Gordon a jeho priatelia" autorka Mária Vrkoslavová - Ševčíková je to spojené so súťažou ktorá trvá od 14.11. 2018 do 14.05. 2019


 • E-schranka pre rodičovské združenia


  Dokumenty na školský rok 2018/2019-Prosíme štatutárov - predsedov jednotlivých RZ, aby si skontrolovali aktuálnosť zriaďovacích listín (registračný list, súhlas dotknutej osoby, potvrdenie z MV SR o pridelenom IČO, stanovy 8, 9 a 10). Pre vydanie registračného listu, treba na adresu kancelárie doručiť súhlas dotknutej osoby.
 • Pokyny na úhradu členského príspevku v šk. roku 2018/19
 • Tlačivo - hlásenie o počte žiakov.
 • Dotknutá osoba
 • Vzor-zmena.
 • Vzor-registračný list.
 • Stanovy8.
 • Stanovy9.
 • Stanovy10.


 • Anketa Zlatý Amos 2018


 • Výsledky volieb do organov SRRZ 2017


 • Rokovanie SRRZ a ŠPU
 • Memorandum o spolupráci medzi SRRZ A ŠPU


 • Skol. rok 2017/2018: Sylabus na poukázanie % zaplatenej dane z príjmov od zamestnancov, podnikateľov FO a podnikateľov PO - daň za rok 2017
 • Časové lehoty na zverejnenie pri 2-3%.
 • Časové lehoty podavania.
 • Dobrovolníci 2017.
 • LehotyLehoty pre rok 2018 za daň 2017.
 • Postup krokov %ZD pre zamestnancov v r.2018.
 • Postup krokov FO DP v roku 2018 za rok 2017 daň.
 • Postup krokov pre FO v r. 2018 za daň 2017.
 • Postup krokov pre právnické osoby.
 • Postup pri 2% v roku 2018/a>.
 • Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov 2017.Pozor zmena - oprava!!!!!!.
 • tlačiva na poukazanie % dane z prijmov FO a PO.
 • Vyhlásenie o poukázani zaplatenej dane z príjmov fyzic. osôb 2017.Pozor zmena - oprava!!!!!!.


 • Články rodičov SRRZ - 2017


 • Vzor registračného lístu


 • Hlásenie o počte žiakov na škole


 • Metodický pokyn pre školský rok 2017/2018


 • Výhody a prínos členstva v SRRZ


 • Stanovisko MF SR pre zápis IČO SRRZ - RZ pri škole alebo pri školskom


 • Projekt „Digitalizácia vo väzbe na hlasné čítanie“


  Dokumenty na školský rok 2017/2018.
 • Pokyny na úhradu členského príspevku v šk. roku 2017/18
 • Uznesenie o platení členského príspevku na rok 2017/2018.
 • Predpis členského na školský rok 2017/18.

  POZOR zmena žiadosti pre IČO SRRZ - RZ - organizačnej zložky SRRZ!!!!!!!!!!.
 • Oznám rodičovským združeniam..
 • Žiadosť o pridelenie IČO pre organizačnú zložku..
 • Žiadosť o zmenu/ výpis údajov o organizačnej zložke..


  Európska asociácia rodičov.
 • Európska asociácia rodičov a jej úloha.
 • Manifest 2000.
 • Manifest 2015.

  Návrh Programového vyhlásenia vlády: Vážení rodičia prekladáme Vám návrh Programového vyhlásenia vlády, prosíme prečítajte si ho a pošlite SRRZ Vaše pripomienky. Prosíme o prehodnotenie časti "Školská politika". S pozdravom Ing. Júlia Lindtnerová, predsedníčka SRRZ a VV SRRZ.
 • Programové vyhlásenie vlady.

  Vyhlásenie signatárov pre šklostvo.
 • Vyhlásenie signatárov pre školstvo.

 • Dotácie a povinnosť podania daňového priznania občianskym združením - vyjadrenie MF

 • Nové stanovy SRRZ!!!!!!!!

 • dodatok č. 1 k stanovám SRRZ 9, ktorý bol prerokovaný na23. celoslovenskom sneme SRRZ 12.12. 2015!!!!!!!!

  Na 24. celoslovenskom sneme v Poprade dňa 10.12. 2016 bol schválený dodatok č. 2 k stanovám SRRZ. Tento dodatok č. 2 bol potvrdený MV SR dňa 03.02. 2017. Tento dodatok sa týka cieľa a činnosti SRRZ a práv a povinnosti členov SRRZ na riešenie žiadosti a podnetov od zákonných zástupcov - rodičov v písomnej forme. Ing. Júlia Lindtnerová, predsedníčka SRRZ

 • dodatokč. 2 k stanovám SRRZ 9, ktorý bol prerokovaný na24. celoslovenskom sneme SRRZ 10.12. 2016!!!!!!!!

 • POZOR rodicovské združenia !!!!!!!!!!

 • Výzva pre rodicovské združenia ohladom indentifikátora !!!!!!!!!!

  Práva a povinnosti členov SRRZ - RZ pri škole alebo pri školskom zariadení pre školský rok 2015/2016!!!!!!!!!!.
  Štatistický úrad SR vo vzťahu k SRRZ a k SRRZ - RZ pri škole alebo pri školskom zariadení - vzor tabuliek na vypísanie žiadosti pre SRRZ zo strany SRRZ - RZ a zaslať e-mailom na julia.torokov@gmail.com.
 • Výzva pre SRRZ-SR pri škole alebo pri školskom zariadení..
  Registračný list SRRZ - RZ v školskom rok 2015/2016:
 • Vzor registračného listu..
 • Usmernenie pre registračný list SRRZ-RZ..

 • Oznámenie o prestahovaní kancelárie SRRZ !!!!!!!!!!


  UPOZORNENIE:!!!!!.
 • Upozornenie pre rodičovské združenia.

 • Striedavá návšteva dvoch škôl  POZOR SRRZ - RZ pri škole a školskom zariadení !!!!!!!!!!.
 • Zrušenie registrácie platitela dane • Oznamujeme všetkým členom SRRZ a spolupracujúcim organizáciám zmenu adresy kancelárie SRRZ od 30. 09. 2014, kde prosíme zasielať poštu:

  Slovenská rada rodičovských združení
  Široká 2
  058 01 Poprad - Velká
  e-mail:
  julia.torokova@gmail.com

  mobil: 0949 624 062
 • Členovia
  Rodičovské noviny Adresy členov Výkonného výboru
  Korešpondencia SRRZ Foto a video
  Kontakt Download
  Grafika Grafika